by Helga van de Sanden Helga van de Sanden

Ontstaan van het boek Anders, nou en

Tijdens mijn pabo studie kreeg ik samen met twee collega-studenten de opdracht om een boek te maken. De opdracht was vrij open. Na wat denkwerk over mogelijke onderwerpen en lay-out is het boekje: Wat is er mis met mij ontstaan. Hierin staan op een kindgerichte manier korte verhalen over kleine pesterijen. Tenminste dat denkt een pester. Maar voor de gepeste is het een groot leed en erg vervelend. De verhalen gaan over rood haar, over klein zijn, over allergie, over een andere huidskleur, over hoogbegaafdheid, over grote voeten, over niet mooi zijn en over verliefdheid.
Ik heb dat boek regelmatig gebruikt tijdens mijn stages. Elke keer merkte ik dat het kinderen aanzette tot nadenken over hun gedrag en over de gevoelens die het bij zichzelf en een ander opriep. Langzamerhand ontstond het idee om nog meer verhalen over pestgedrag te gaan schrijven. Ook nu ging er weer een periode van observatie aan vooraf. Het tweede deel dat ik geschreven heb gaat vooral over pestgedrag naar kinderen met een andere kleur, met een ander geloof, met een andere cultuur en andere vormen van discriminatie. Maar het gaat ook over de gevoelens die dit pesten mee zich meebrengt. Dat is het boekje Van buiten verschillend, van binnen hetzelfde geworden.
Ook nu merkte ik weer dat de verhalen iets losmaakten bij kinderen.
Enkele maanden later werd ik een paar keer geconfronteerd met pestgedrag in de vorm van schelden. De pesters hadden werkelijk niet in de gaten dat schelden pijn doet van binnen. Dit was voor mij wederom een aanleiding om weer een aantal verhaaltjes over pestgedrag te gaan schrijven. In dit boekje Pijn van binnen gaan de verhalen over situaties waarin kinderen gepest en uitgescholden worden vanwege hun uiterlijk, hun achternaam, hun haarkleur, hun geloof, hun ziekte en vanwege verschillende soorten thuissituaties. Ook nu ben ik de verhalen weer gaan voorlezen in de klas. Ik heb ze vervolgens gebruikt om gevoelens van pester en gepeste te bespreken.
De reactie die ik van kinderen kreeg was er een van grote herkenning. “Ja, dit doe ík”, “Ja, zo vervelend ben ik, wat richt ik wel niet aan” waren reacties van de pesters. “Dit maak ik mee”, “zo vervelend voel ik me nu” en “dit ben ik…”  waren reacties van de gepeste kinderen.
Vooral vanwege de positieve reacties van kinderen waaraan ik de boekjes heb voorgelezen en zelf heb laten lezen, is het plan gegroeid om een uitgever te zoeken voor mijn boekjes.
Ik heb mijn manuscript toegezonden aan Free Musketeers in Woerden met de vraag of ze iets zagen in mijn werk. Binnen korte tijd zochten zij contact met mij met het bericht dat zij graag mee wilden werken aan uitgave van de boekjes. Dat was begin van een lang proces. Ik moest de boekjes na overleg met hen op een aangepaste manier aanleveren. Het zou één geheel gaan worden met daarin alle verhalen uit bovengenoemde boeken. De nieuwe naam moest natuurlijk allesomvattend worden. Ik denk dat de titel ANDERS, NOU EN echt de lading dekt. Daarna ben ik op zoek gegaan naar een illustrator. De afbeeldingen die ik in eerste instantie bij mijn verhalen gebruikt had waren afkomstig van internet, en dit mag je i.v.m. allerlei auteursrechten niet zo maar gebruiken voor een te publiceren boek.
In Miriam van Rennes heb ik uiteindelijk een creatieve illustrator gevonden. Zij zou in staat moeten zijn om met haar tekeningen te verbeelden wat ik met mijn teksten wilde zeggen. En dat is fantastisch gelukt. Elk verhaaltje wordt ondersteund door een sprekende en betekenisvolle tekening. De Cover is kleurrijk geworden en verwoordt uitstekend de inhoud van het boek.

Op 4 januari 2007 was het dan eindelijk zover. Mijn boek is van af die datum te bestellen. Dit kan via deze site, maar ook via de site van Free Musketeers, ga in dat geval naar het onderdeel verhalenbundels. Het is ook te bestellen door een mailtje te sturen naar info@helgavandesanden.nl

Uiteraard heb ik de nodige acquisitieactiviteiten ondernomen om mijn boek onder de aandacht te brengen. Ik heb als eerste de plaatselijke krant gevraagd of zij een stukje wilde plaatsen. Ze reageerden heel positief en wilden zelfs een interview afnemen. Dit is geplaatst in de Zevenaar post en in verschillende andere uitgaven van het Oostgelders Vizier.
Verder reageerde het vakbondsblad Schooljournaal CNV ook erg positief. Zij hebben op de site www.ocnv.nl  een nieuwsbericht gewijd aan mijn boek.

by Helga van de Sanden Helga van de Sanden

Gewoon, en toch!

In Gewoon, en toch! staan korte, kindgerichte, herkenbare verhaaltjes over heel gewone kinderen die te maken krijgen met verbaal of non-verbaal pestgedrag. Een aantal verhaaltjes gaan over gepest worden met uiterlijkheden zoals stotteren, handicap, gewicht, lengte en ziektes. De andere verhaaltjes gaan over de pijn die kinderen ervaren als ze gepest worden met innerlijkheden, gevoelens en uitstraling. Verder zijn er nog een aantal die gaan over het gedrag van kinderen. Gedrag van gewone kinderen die te maken krijgen met gevoelens die ontstaan door pesten of gepestworden.
Gewoon, en toch! is een vervolg op het eerder verschenen boek Anders, nou en?

Lief

Vivian is erg sportief en is ze ook nog eens ontzettend lief. Ze is behulpzaam en ze kan ook goed leren.
Ze haalt tienen zonder te studeren.Ze leent haar spullen uit aan iedereen en toch voelt Vivian zich vaak alleen.Vivian is eigenlijk te lief, ze is een echte hartendief.
Ze laat zich gebruiken door de populaire kinderen uit de klas. Ze spannen haar voor hun karretje, te pas en te onpas. Vivian wil je iets voor me doen, dat wordt haar niet eens meer gevraagd. Ze wordt min of meer met eisende opmerkingen belaagd.
Pak dit, doe dat, geef hier, ga staan. Vivian die laat dat ook gebeuren, ze voelt zich een echte onderdaan.Maar als ze niet meer meewerkt en doet wat er wat gezegd, dan wordt haar op een onomwonden manier het een en ander uitgelegd.
Ze hoeft dan niet te vragen of ze nog mee mag doen op het plein. En ze moet zeker niet denken dat ze vrienden met haar willen zijn.
Al vanaf groep drie wordt er misbruik van haar gemaakt en er is niemand die ziet dat het haar zo raakt.
Ze wil geen slaaf meer zijn van de grillen van de groep, vaak denkt ze, als ik dat nu eens heel hard roep. Vivian wil graag waardering voelen en vrienden om zich heen. Ze wil graag aardig blijven en heeft zeker geen hart van steen. Dat de anderen dat niet snappen daar heeft ze moeite mee, dan maar liever geen vriendinnen dan altijd maar gedwee…

by Helga van de Sanden Helga van de Sanden

Anders, nou en?

Anders, nou en? is een rijk geïllustreerd boekje dat gaat over pestgedrag van kinderen naar kinderen en over de gevoelens die daarbij kunnen ontstaan.
In het boek Anders, nou en? staan korte rakende, herkenbare kindgerichte verhaaltjes waarin kinderen zichzelf zullen herkennen. Dit geldt voor zowel de pester als ook voor het gepeste kind.
Het boekje is tot stand gekomen na een intensieve samenwerking tussen de illustrator Miriam van en Rennes en de schrijfster Helga van de Sanden. Het boekje is leuk om zelf te lezen, maar ook om voor te lezen aan kinderen. Het is verder prima geschikt om te gebruiken als inleidend of ondersteunend materiaal bij gesprekken en lessen over pesten.

Goedemorgen, mijn naam is Paul en zoals je ziet, ben ik moeders mooiste niet.
Ik heb een beugel en een bril en ook mijn oren staan niet zoals ik wil. Mijn ogen zijn niet helemaal goed, mijn tanden staan niet zoals het moet. Ik ben toch best een aardig kind, maar denk soms dat alleen ík dat vind.
De kinderen uit mijn klas roepen vaak in koor: “brillejood”, “beugelbekkie” of “flapoor”.
Maar dat ik dan bijna moet huilen, dat kan ze helemaal niks schelen hoor.

by Helga van de Sanden Helga van de Sanden

GEWOON, EN TOCH!

Gewoon en toch! is het vervolg op mijn eerste boek Anders, nou en?. De verhalen in het boek Gewoon, en toch! gaan dieper in op het gedrag van pesten, pesters en gepeste kinderen.  In de verhalen gaat het over doodgewone kinderen die om onduidelijke reden gepest worden en om kinderen die om onduidelijke reden pesten. Dat kan zijn pesten om een klein lichamelijk gebrekje, een ziekte, gewicht of lengte enz. Daarnaast staan er een aantal verhalen in over houding en gedrag van kinderen naar kinderen. Denk daarbij de populaire kinderen, de lieflijke kinderen, de stoere kinderen, de macho kinderen, gemiddelde kinderen, eigenlijk heel gewone kinderen die afgerekend worden of afrekenen op een uiterlijkheid of op een innerlijkheid. Wat doet het gedrag van de een met de ander. Hoe kom je over op een ander.

Het boek GEWOON, EN TOCH. verschijnt medio juni/juli 2007.

by Helga van de Sanden Helga van de Sanden

Info

januari 2007
Anders, nou en?, Helga van de Sanden – isbn-978-90-8539-659-8
winkelwaarde E 14,95 – introductieprijs E 11,95 tot 3 maart 2007
verzendkosten per exemplaar E 2,56 (NL) E 3,76 (EU)

by Helga van de Sanden Helga van de Sanden

LEERWIJZER start per 01-01-2009 met praktijk

LEERWIJZER is een praktijk voor leerbegeleiding, bijles, training en schoolcounselling en pascoachin.Binnen onze praktijkvinden we rekening houden met zowel de cognitieve als de individuele behoeften van een leerling/client erg belangrijk.

Bij LEERWIJZER kunt u terecht voor:

  • Bijles voor Basisschoolleerlingen (Taal, rekenen, spelling, grammatica,  technisch en begrijpend lezen, dyslectie-begeleiding en wereldorientatie)
  • Leerbegeleiding voor middelbare school leerlingen (VMBO)
  • Pas-coaching voor middelbare school leerlingen (motivatie, interesse, studie-houding)
  • Schoolcounselling voor leerlingen/ouders die te maken krijgen met aan schoolgerelateerde hulpvragen ( faalangst, pesten, onderpresteren, pubergedrag, cultuurverschil, te hoge verwachtingen)
  • Nederlands als tweede taal
by Helga van de Sanden Helga van de Sanden

Gewoon, en toch!

Het nieuwe boek is te bestellen vanaf 13 juni 2007. Kijk bij bestellen of ga naar www.freemusketeers.nl

In Gewoon, en toch! staan korte, kindgerichte herkenbare verhaaltjes over heel gewone kinderen die te maken krijgen met verbaal of non-verbaal pestgedrag. Een aantal verhaaltjes gaan over gepest worden met uiterlijkheden zoals stotteren, handicap, gewicht, lengte en ziektes. De andere verhaaltjes gaan over de pijn die kinderen ervaren als ze gepest worden met innerlijkheden, gevoelens en uitstraling. Verder zijn er nog een aantal die gaan over het gedrag van kinderen. Gedrag van gewone kinderen die te maken krijgen met gevoelens die ontstaan door pesten of gepest worden.
Gewoon, en toch! is een vervolg op het eerder verschenen boek Anders, nou en?

by Helga van de Sanden Helga van de Sanden

Nieuw manuscript

Uitgeverij Freemusketeers uit Woerden, wil tweede boek over pestgedrag ook uitgeven.
Het nieuwe boek zal ongeveer eind 2007 uitkomen, onder de titel Gewoon, en toch!

GEWOON, EN TOCH!

Gewoon en toch! is het vervolg op mijn eerste boek Anders, nou en?. De verhalen in het boek Gewoon, en toch! gaan dieper in op het gedrag van pesten, pesters, gepeste kinderen. In de verhalen gaat het over doodgewone kinderen die om onduidelijke reden gepest worden en om kinderen die om onduidelijke reden pesten. Dat kan zijn pesten om een klein lichamelijk gebrekje, een ziekte, gewicht of lengte enz. Daarnaast staan er een aantal verhalen in over houding en gedrag van kinderen naar kinderen. Denk daarbij de populiare kinderen, de lieflijke kinderen, de stoere kinderen, de macho kinderen, gemiddelde kinderen, eigenlijk heel gewone kinderen die afgerekend worden of afrekenen op een uiterlijkheid of op een innerlijkheid. Wat doet het gedrag van de een met de ander. Hoe kom je over op een ander.

Het boek GEWOON, EN TOCH. verschijnt medio juni/juli 2007.