by Helga van de Sanden Helga van de Sanden

LEERWIJZER start per 01-01-2009 met praktijk

LEERWIJZER is een praktijk voor leerbegeleiding, bijles, training en schoolcounselling en pascoachin.Binnen onze praktijkvinden we rekening houden met zowel de cognitieve als de individuele behoeften van een leerling/client erg belangrijk.

Bij LEERWIJZER kunt u terecht voor:

  • Bijles voor Basisschoolleerlingen (Taal, rekenen, spelling, grammatica,  technisch en begrijpend lezen, dyslectie-begeleiding en wereldorientatie)
  • Leerbegeleiding voor middelbare school leerlingen (VMBO)
  • Pas-coaching voor middelbare school leerlingen (motivatie, interesse, studie-houding)
  • Schoolcounselling voor leerlingen/ouders die te maken krijgen met aan schoolgerelateerde hulpvragen ( faalangst, pesten, onderpresteren, pubergedrag, cultuurverschil, te hoge verwachtingen)
  • Nederlands als tweede taal
by Helga van de Sanden Helga van de Sanden

Gewoon, en toch!

Het nieuwe boek is te bestellen vanaf 13 juni 2007. Kijk bij bestellen of ga naar www.freemusketeers.nl

In Gewoon, en toch! staan korte, kindgerichte herkenbare verhaaltjes over heel gewone kinderen die te maken krijgen met verbaal of non-verbaal pestgedrag. Een aantal verhaaltjes gaan over gepest worden met uiterlijkheden zoals stotteren, handicap, gewicht, lengte en ziektes. De andere verhaaltjes gaan over de pijn die kinderen ervaren als ze gepest worden met innerlijkheden, gevoelens en uitstraling. Verder zijn er nog een aantal die gaan over het gedrag van kinderen. Gedrag van gewone kinderen die te maken krijgen met gevoelens die ontstaan door pesten of gepest worden.
Gewoon, en toch! is een vervolg op het eerder verschenen boek Anders, nou en?

by Helga van de Sanden Helga van de Sanden

Nieuw manuscript

Uitgeverij Freemusketeers uit Woerden, wil tweede boek over pestgedrag ook uitgeven.
Het nieuwe boek zal ongeveer eind 2007 uitkomen, onder de titel Gewoon, en toch!

GEWOON, EN TOCH!

Gewoon en toch! is het vervolg op mijn eerste boek Anders, nou en?. De verhalen in het boek Gewoon, en toch! gaan dieper in op het gedrag van pesten, pesters, gepeste kinderen. In de verhalen gaat het over doodgewone kinderen die om onduidelijke reden gepest worden en om kinderen die om onduidelijke reden pesten. Dat kan zijn pesten om een klein lichamelijk gebrekje, een ziekte, gewicht of lengte enz. Daarnaast staan er een aantal verhalen in over houding en gedrag van kinderen naar kinderen. Denk daarbij de populiare kinderen, de lieflijke kinderen, de stoere kinderen, de macho kinderen, gemiddelde kinderen, eigenlijk heel gewone kinderen die afgerekend worden of afrekenen op een uiterlijkheid of op een innerlijkheid. Wat doet het gedrag van de een met de ander. Hoe kom je over op een ander.

Het boek GEWOON, EN TOCH. verschijnt medio juni/juli 2007.