Home

RT praktijk LEERWIJZER voor :
Studiebegeleiding, bijles, coaching en training

Studiebegeleiding
en bijles

RT Praktijk LEERWIJZER biedt onder andere begeleiding aan op het gebied van:

 • RT basisschool  onderbouw voor taal/ rekenen/ lezen
 • Taal/spelling/grammatica/lezen en rekenen gr 3 tot en met 8
 • Cito en entreetoets voorbereiding groep 7/8
 • NT2 begeleiding anderstalige leerlingen en anderstalige volwassen cursisten
 • Taal en rekenen 2F en 3F niveau voor VMBO-HAVO-VWO en MBO leerlingen
 • Taaltoets en rekentoets voor HBO leerlingen
 • Leerbegeleiding gedrag en communicatieproblemen
 • Bijlessen voor talen, WO vakken en wiskunde VMBO en HAVO
 • Dyslexie en dyscalculie-begeleiding
 • Studiebegeleiding HBO en MBO studenten
 • Leerbegeleiding bij hoogbegaafdheid en beelddenken
 • Trainingen en coaching op het gebied van communicatie en samenwerking.

Inschrijven voor de lessen en het verkrijgen van informatie


Bel of mail naar helgavandesanden@upcmail.nl of tel 0641301109
De lestijdstippen worden zoveel mogelijk in overleg ingepland.

Motivatietrainingen en het verschil maken

Leerwijzer geef meerdere interactieve trainingen op het gebied van communicatie, gedrag en samenwerking en omgaan met verschillen tussen mensen.
Het zijn leuke, leerzame, interactieve trainingen die je helpen anders te kijken, zonder oordeel maar juist vanuit begrip van jouw dynamiek, begrip te krijgen voor de ander en zijn dynamiek.
Deelnemers ervaren deze training veelal als een eye-opener om te zien dat kennis van menselijk gedrag kan bijdragen aan een betere samenwerking en communicatie.
De training kan zowel incompany als bij ons locatie gegeven worden.

Leerwijzer

Na geruime tijd van voorbereiding, haalbaarheid en behoeften-onderzoek ben ik (NT2-docent, leerkracht BO, Remedial Teacher, gecertificeerd PAS-COACH, opleiding breinonderwijs en schoolcounsellor, trainer/coach gedrag en samenwerken, coördinator hoogbegaafdheid, trainer coach beelddenken, rekendocent MBO) per 01-01-2008 gestart met LEERWIJZER.

LEERWIJZER is een RT-praktijk waar je terechtkunt voor leerbegeleiding BO-VO-MBO, bijles, groeps- en/of individuele trainingen,schoolcounselling en leer/ profieltesten, bijscholinggrammatica-spelling en rekenniveau voor MBO en HBO en voorbereiding voor de Pabotoets rekenen en taal.

Verbeter uw Nederlands

Verbeter uw Nederlands en taalverhoging voor volwassen .

Verbeter uw spelling, grammatica, schrijven en leesvaardigheid.

Verbeteren technisch lezen en begrijpend lezen.

Foutloos leren schrijven.

Beheersen grammaticale regels en spellingsregels.

Begeleiding TAAL/REKENTOETS

Begeleiding voor de TAAL/REKENTOETS 2f-3f-4f .

Leren van strategieën

Leren van  taal en reken-denkstappen

toepassen en verbanden leggen

 

Schoolcounselling is gericht op gesprekken over aan school gerelateerde vragen en problemen waar ouders, leerlingen en leerkrachten mee te maken kunnen krijgen.
Meer informatie zie LEERWIJZER/schoolcounselling.
Bij LEERWIJZER kun jeeen creatieve korteCOACH/TRAINER volgen gericht op verschil, gedrag en samenwerken.

Dyslexie en dyscalculie begeleiding

Dyslexie en dyscalculie begeleiding

Klankherkenning,  klankverwoorden

analytisch lezen

breinonderwijs inzetten

Visualiseren

getalbegrip krijgen

leren toepassen en verbanden leggen

Human Dynamic, omgaan met verschillen en breinonderwijs

Bij LEERWIJZER wordt onder andere gebruik gemaakt van Breinonderwijs.

Hierdoor kun je anders en sneller leren lezen, beter onthouden,effectiever leren omgaan met leerstof. Verder wordt er gebruik gemaakt

van een hele effectieve manier van mindmapping waardoor leren sneller gaat en onthouden makkelijker wordt.

Omgaan met verschillen en kijken naar de menselijke dynamiek wordt gebruikt om goed zicht te krijgen op wat mensen nodig hebben om zich begrepen te voelen.

De groeps- en/of individuele trainingen zijn gericht op omgaan met verschillen binnen een groep/team in verschillendeleer of arbeidssituaties.

Schrijfster van de boeken:

Top