BIJLES is op verzoek van ouders/leerlingen mogelijk voor basisschool, Voortgezetonderwijs-leerlingen en MBO en PABO-studenten op een of meer van ondergenoemde gebieden:

 • talen(Nederlands, Engels en Duits) en NT2 begeleiding anderstalige leerlingen
 • spelling en grammatica
 • rekenen/wiskunde
 • begrijpend lezen
 • technisch lezen
 • dyslexie-begeleiding
 • dyscalculie-begeleiding
 • Wereld orientatie
 • studievaardigheden

LEERBEGELEIDING is op verzoek van ouders/leerlingen mogelijk als er een hulpvraag is op het gebied van:

 • leermotivatie en werkhouding
 • faalangst
 • onbegrepen voelen
 • een aan autisme aanverwante stoornis als pdd-nos, adhd
 • moeite hebben met het reguliere schoolsysteem
 • plannen en leren studeren VO,MBO en HBO)
 • Hoogbegaafdheid en beelddenken

Alle vormen van hulp worden vooraf gegaan door een intake-gesprek. N.a.v dit gesprek wordt bekeken wat de best passende hulp is voor een leerling.In overleg wordt besproken wanneer en hoevaak een leerling begeleiding gaat krijgen.
De les/begeleidingstijd bedraagt steeds 1 uur
De begeleiding vindt altijd in een een op een situatie plaats.
Voor elke leerling wordt steeds gezocht naar een manier van begeleiden die het best aansluit bij de leerstijl van de individuele leerling.