by Helga van de Sanden Helga van de Sanden

Tijdens mijn pabo studie kreeg ik samen met twee collega-studenten de opdracht om een boek te maken. De opdracht was vrij open. Na wat denkwerk over mogelijke onderwerpen en lay-out is het boekje: Wat is er mis met mij ontstaan. Hierin staan op een kindgerichte manier korte verhalen over kleine pesterijen. Tenminste dat denkt een pester. Maar voor de gepeste is het een groot leed en erg vervelend. De verhalen gaan over rood haar, over klein zijn, over allergie, over een andere huidskleur, over hoogbegaafdheid, over grote voeten, over niet mooi zijn en over verliefdheid.
Ik heb dat boek regelmatig gebruikt tijdens mijn stages. Elke keer merkte ik dat het kinderen aanzette tot nadenken over hun gedrag en over de gevoelens die het bij zichzelf en een ander opriep. Langzamerhand ontstond het idee om nog meer verhalen over pestgedrag te gaan schrijven. Ook nu ging er weer een periode van observatie aan vooraf. Het tweede deel dat ik geschreven heb gaat vooral over pestgedrag naar kinderen met een andere kleur, met een ander geloof, met een andere cultuur en andere vormen van discriminatie. Maar het gaat ook over de gevoelens die dit pesten mee zich meebrengt. Dat is het boekje Van buiten verschillend, van binnen hetzelfde geworden.
Ook nu merkte ik weer dat de verhalen iets losmaakten bij kinderen.
Enkele maanden later werd ik een paar keer geconfronteerd met pestgedrag in de vorm van schelden. De pesters hadden werkelijk niet in de gaten dat schelden pijn doet van binnen. Dit was voor mij wederom een aanleiding om weer een aantal verhaaltjes over pestgedrag te gaan schrijven. In dit boekje Pijn van binnen gaan de verhalen over situaties waarin kinderen gepest en uitgescholden worden vanwege hun uiterlijk, hun achternaam, hun haarkleur, hun geloof, hun ziekte en vanwege verschillende soorten thuissituaties. Ook nu ben ik de verhalen weer gaan voorlezen in de klas. Ik heb ze vervolgens gebruikt om gevoelens van pester en gepeste te bespreken.
De reactie die ik van kinderen kreeg was er een van grote herkenning. “Ja, dit doe ík”, “Ja, zo vervelend ben ik, wat richt ik wel niet aan” waren reacties van de pesters. “Dit maak ik mee”, “zo vervelend voel ik me nu” en “dit ben ik…”  waren reacties van de gepeste kinderen.
Vooral vanwege de positieve reacties van kinderen waaraan ik de boekjes heb voorgelezen en zelf heb laten lezen, is het plan gegroeid om een uitgever te zoeken voor mijn boekjes.
Ik heb mijn manuscript toegezonden aan Free Musketeers in Woerden met de vraag of ze iets zagen in mijn werk. Binnen korte tijd zochten zij contact met mij met het bericht dat zij graag mee wilden werken aan uitgave van de boekjes. Dat was begin van een lang proces. Ik moest de boekjes na overleg met hen op een aangepaste manier aanleveren. Het zou één geheel gaan worden met daarin alle verhalen uit bovengenoemde boeken. De nieuwe naam moest natuurlijk allesomvattend worden. Ik denk dat de titel ANDERS, NOU EN echt de lading dekt. Daarna ben ik op zoek gegaan naar een illustrator. De afbeeldingen die ik in eerste instantie bij mijn verhalen gebruikt had waren afkomstig van internet, en dit mag je i.v.m. allerlei auteursrechten niet zo maar gebruiken voor een te publiceren boek.
In Miriam van Rennes heb ik uiteindelijk een creatieve illustrator gevonden. Zij zou in staat moeten zijn om met haar tekeningen te verbeelden wat ik met mijn teksten wilde zeggen. En dat is fantastisch gelukt. Elk verhaaltje wordt ondersteund door een sprekende en betekenisvolle tekening. De Cover is kleurrijk geworden en verwoordt uitstekend de inhoud van het boek.

Op 4 januari 2007 was het dan eindelijk zover. Mijn boek is van af die datum te bestellen. Dit kan via deze site, maar ook via de site van Free Musketeers, ga in dat geval naar het onderdeel verhalenbundels. Het is ook te bestellen door een mailtje te sturen naar info@helgavandesanden.nl

Uiteraard heb ik de nodige acquisitieactiviteiten ondernomen om mijn boek onder de aandacht te brengen. Ik heb als eerste de plaatselijke krant gevraagd of zij een stukje wilde plaatsen. Ze reageerden heel positief en wilden zelfs een interview afnemen. Dit is geplaatst in de Zevenaar post en in verschillende andere uitgaven van het Oostgelders Vizier.
Verder reageerde het vakbondsblad Schooljournaal CNV ook erg positief. Zij hebben op de site www.ocnv.nl  een nieuwsbericht gewijd aan mijn boek.