Ik ben geboren in Leiden op 25 mei 1959. Ik ben opgegroeid in Zevenaar. In eerste instantie wilde ik graag sportleraar worden. Door omstandigheden is dit iets anders gelopen en heb ik me toegelegd op één specifieke sporttak. Ik ben zwemonderwijzeres geworden. Ruim 25 jaar heb ik dit vak met veel plezier uitgeoefend. De laatste jaren miste ik echter iets. Ik had het gevoel dat ik me nog steeds met kinderen en onderwijs wilde bezig houden, alleen dan veel dieper en breder. In 2002 ben ik begonnen met de pabo opleiding. Al snel wist ik dat ik een goede keus gemaakt had. Gedisciplineerd en in een vlot tempo heb ik de opleiding doorlopen en ben na 3 jaar hard werken in 2005 afgestudeerd.
Gedurende mijn werk als zwemonderwijzer, tijdens mijn stages en in mijn huidige werk, merkte ik dat de ik de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen erg interessant vond.
Ik vind het een uitdaging om steeds opnieuw op zoek te gaan naar die manier van benaderen die een bijdrage kan leveren aan het welzijn van een kind.
Dit was onder andere een aanleiding om te beginnen met het observeren en beschrijven van sociaal gedrag van kinderen naar kinderen.