by Helga van de Sanden Helga van de Sanden

Het nieuwe boek is te bestellen vanaf 13 juni 2007. Kijk bij bestellen of ga naar www.freemusketeers.nl

In Gewoon, en toch! staan korte, kindgerichte herkenbare verhaaltjes over heel gewone kinderen die te maken krijgen met verbaal of non-verbaal pestgedrag. Een aantal verhaaltjes gaan over gepest worden met uiterlijkheden zoals stotteren, handicap, gewicht, lengte en ziektes. De andere verhaaltjes gaan over de pijn die kinderen ervaren als ze gepest worden met innerlijkheden, gevoelens en uitstraling. Verder zijn er nog een aantal die gaan over het gedrag van kinderen. Gedrag van gewone kinderen die te maken krijgen met gevoelens die ontstaan door pesten of gepest worden.
Gewoon, en toch! is een vervolg op het eerder verschenen boek Anders, nou en?